Příspěvky na předporodní péči od zdravotních pojišťoven - zaměřeno na předporodní kurzy a péči porodní asistentky:

Následující text byl vypůjčen s laskavým svolením naší kolegyně Martiny Suchardové z jejích stránek www.tehotnebrisko.cz

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP

 • kontakt: +420 952 222 222, www.klubpevnehozdravi.cz/maminky
 • pojišťovna na předporodní kurz nepřispívá, přispívá na těhotenské cvičení nebo laktační pomůcky (ne však na laktační poradenství PA)

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

 • kontakt: +420 844 888 888, www.vozp.cz/programzdravi
 • příspěvek až do výše 1 000 Kč na předporodní kurzy a cvičení v těhotenství
 • do vaší pojišťovny je třeba doručit: vyplněnou žádost, vytištěný doklad o úhradě předporodního kurzu, výpis z účtu s vaším jménem a detailem platby

205 - Česká průmyslová pojišťovna

 • kontakt: +420 810 800 000, www.cpzp.cz/programy
 • příspěvek až do výše 1 500 Kč na kurzy pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu

207 - Oborová zdravotní pojišťovna

 • kontakt +420 261 105 555, www.ozp.cz, www.benefityozp.cz
 • příspěvek až do výše 4 000 Kč prostřednictvím bonusového systému Vitakarta na předporodní kurz, péči porodní asistentky během porodu a po porodu
 • na pobočku je potřeba předložit: vyplněný formulář https://www.ozp.cz/files/formulare/zadost_o_kredit_maminky_2018.pdf, originál dokladu a fotokopii bankovního účtu s vaším jménem a detailem platby

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • kontakt: +420 800 209 000, www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2018/pro-maminky-a-novorozence
 • na předporodní kurzy nepřispívá, jen na pohybové aktivity do výše 500 Kč

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

 • kontakt: +420 844 211 211, https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/tehotne-a-zeny-po-porodu
 • pojišťovna přispívá na předporodní kurz vedený PA, laktační poradenství, cvičení po porodu do výše 500 Kč
 • formulář ke stažení: www.zpmvcr.cz/pojistenci/formulare

213 - Revírní bratrská pojišťovna

 • kontakt: +420 800 213 213
 • příspěvek do výše 1 000 Kč na předporodní kurzy a těhotenské cvičení
 • co je třeba předložit: písemnou žádost, originál dokladu a fotokopii bankovního účtu s vaším jménem a detailem platby